โลโก้เว็บไซต์ รอบ 1 โควตาและแฟ้มสะสมผลงาน ระดับ ปวช. ประจำปี 2567 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รอบ 1 โควตาและแฟ้มสะสมผลงาน ระดับ ปวช. ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 899 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการ

รอบ 1  ประจำปี 2567  (ระดับ ปวช.)
 

สมัครในระบบออนไลน์ ==> 

1. ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ==>  

 

 ----------------------------------------- 

 

ค่าบำรุงการศึกษาระดับปวช. ประจำปี 2567 (ไม่รวมค่าหอพักนศ.)

 

Copy short 

แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 082-708-6800

 

                   

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา