โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 4886 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รอบ 1 
 

ประจำปี 2567  (ระดับ ปวช.)  

------------------------------------------------------------------------------------------

รอบ 2
 

ประจำปี 2567  (ระดับ ปวช.)  

เปิดรับสมัครรอบ 2 ระดับ ปวช. (ไม่จำกัดเกรด) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 

 

------------------------------------------------------------------------------------------


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา