โลโก้เว็บไซต์ รอบ 1 โควตาและแฟ้มสะสมผลงาน ระดับ ปวช. ประจำปี 2567 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รอบ 1 โควตาและแฟ้มสะสมผลงาน ระดับ ปวช. ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3931 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการ

รอบ 1  ประจำปี 2567  (ระดับ ปวช.)
 

สมัครในระบบออนไลน์ ==> 

1. ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ==>                     

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับ ปวช. ==>
สอบสัมภาษณ์และหรือสอบปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
รายงานตัวเวลา 09.00 น. ณ อาคาร S2 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

**สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อและยังมีความประสงค์ฯ รวมถึงผู้ที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเองในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
(ก่อนเวลา 11.30 น.)
พร้อมนำหลักฐานใบแสดงผลการเรียน / สำเนาบัตรประชาชน และค่าสมัครสอบ

--------------------------------------------------------------------------------------

NEW !! 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ==> 

                             
 

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบ 1 ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2567
โดยนำใบชำระเงินไปชำระภายในวันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2566


พิมพ์ใบชำระค่าเทอมผ่านช่องทาง ==>  
(ระบบเปิดให้พิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566)

 

 

 ----------------------------------------- 

 

ค่าบำรุงการศึกษาระดับปวช. ประจำปี 2567 (ไม่รวมค่าหอพักนศ.)

 

Copy short 

แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 082-708-6800

 

                   

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา