โลโก้เว็บไซต์ บ.มูระตะ เดินทางเข้าหารือการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ร่วมกับ มทร.ล้านนา รองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน Smart Phone และ ยานยนต์ EV | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บ.มูระตะ เดินทางเข้าหารือการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ร่วมกับ มทร.ล้านนา รองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน Smart Phone และ ยานยนต์ EV

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 286 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  เดินทางเข้าประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ภายใต้ความร่วมมือการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่สมรรถนะสูงตอบโจทย์การเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ควบคุมรถ EV ควบคู่กับการยกระดับภาษาอังกฤษรองรับการขยายฐานการผลิตในต่างประเทศ

     วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ พิมลธนสิทธิ์ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ นายฮิโรคาซิ ซาซาฮาระ กรรมการผู้จัดการ และนายบันลือ ชื่นจิตกุลถาวร กรรมการบริษัท ในโอกาสนำคณะผู้บริหารบริษัทมูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือเครือข่ายการจัดการศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และควบคุมอัตโนมัติและแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการพัฒนากำลังคนของภาคอุตสาหกรรม ณ อาคาร C3  สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านระบบควบคุมในอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกำหนดหาแนวทางวิธีการจัดการศึกษาที่มีการบูรณาการระหว่างวิชาการและวิชาชีพอย่างสมดุล และกำหนดทักษะด้านต่างๆ รวมถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ มทร.ล้านนา ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านอาจารย์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ในการเตรียมกำลังคนเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบของบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทเครือข่ายในต่างๆประเทศ

     สำหรับบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน  เป็นผู้นําด้านการผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ยานยนต์, อุปกรณ์สื่อสารและเครือข่ายสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์พกพาส่วนบุคคล และกำลังขยายการผลิตอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ซึ่งมีความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถสูงทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติจำนวนมาก (คลิก !! ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา