โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 8 อัตรา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 8 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

จำนวน 8 อัตรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
 

1. ตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก จำนวน 6 อัตรา
อ่านประกาศ ==> 

 

2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
อ่านประกาศ ==>  

 

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
อ่านประกาศ ==>  

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร ==> 

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 8 กันยายน 2566 โดยสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง
- สมัครด้วยตนเอง ที่ งานบุคลากร สำนักงานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยฯ อาคาร S1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ( ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เฉพาะวันทำการ )
- หรือ ส่งหลักฐานการสมัคร (ตามประกาศแนบ) มายัง

                                             
                               
Email : collegermutl@gmail.com

 

 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ==> 
**ดำเนินการสอบคัดเลือกข้อเขียนวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น.**
และดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน

 


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566             

                                  

 

 

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา