โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ.ประจำหอพัก) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ.ประจำหอพัก)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1468 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รับสมัครอาจารย์ประจำหอพักนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มิถุนายน 2567

อ่านรายละเอียดประกาศ ==> 
ดาวน์โหลดใบสมัคร ==> 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ==> 

ดำเนินการคัดเลือก (สอบข้อเขียน / สัมภาษณ์)
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ อาคาร S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEW !!  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 

ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ==> 

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา