โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Open Robotics Competition 2024 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Open Robotics Competition 2024

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2567 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 76 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดังรายชื่อ

1. นายสุภัทพรหมรังสี แซ่เตีย

2. นายธีรภัทร คำเป็ง

3. นายเมตไตร รอยรัก

4. นางสาววิลาสินี มั่นชาวนา

5. นายชุติพงศ์ ชูเลิศ

6. นายภัทยา โค้วถาวร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Open Robotics Competition 2024 ในชื่อทีม ROBOMANIAC โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ ทุนคำ ดร.เกริกเกียรติ ศศิวิมลฤทธิ์ ว่าที่ร้อยโทลีรวัฒน์ สุภารัตน์ และอาจารย์อภิชาติ ใสงามเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันในหัวข้อ #@Home Education เป็นการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการสร้างหุ่นยนต์และพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับงานบ้าน โดยมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การค้า #Paradise Park ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณรูปภาพจากเพจ #Imagineering MakeX Thailand

ร่วมติดตามความเคลื่อนไหว และส่งกำลังใจเชียร์ทีมเยาวชนไทยสู่การแข่งขันก้าวต่อไปบนเวทีระดับโลก ได้ที่ Facebook: IMAKE Innovation และ Website: https://imakethailand.org/thออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา