โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 969 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รอบ 1 
 

ประจำปี 2568  (ระดับ ปวช.)  

( เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2567 )
 ( ก่อนเวลา 24.00 น. )

สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2567 ณ อาคาร S1 - 203
วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ( ในวันและเวลาราชการ )

------------------------------------------------------------------------------------------


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา