โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ออกรายการ มุมมองใหม่ Five Focus ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบอกช่อง 5 (ททบ.5) ในหัวข้อ STEM ศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ออกรายการ มุมมองใหม่ Five Focus ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบอกช่อง 5 (ททบ.5) ในหัวข้อ STEM ศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 544 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ออกรายการมองมุมใหม่ Five Focus ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบอกช่อง 5 (ททบ.5)  ในหัวข้อเรื่อง หลักสูตร STEM ศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติการ ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา STEM-RMUTL 

โดยได้ดำเนินรายการในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา แก่นักศึกษาของราชมงคลล้านนา ซึ่งทาง ททบ.5 ได้แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 คำค้น : STEM-RMUTL, STEM ศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา