โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-28 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2016-11-28

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพงานสายสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560” ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤสจิกายน 2559 ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพงานสายสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560” ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายโดยได้รับเกียรติจากคุณอุทัย มูลแก้ว เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ หัวข้อการทำงานระบบเอกสารที่มีประสิทธิภาพการบริ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ออกรายการ มุมมองใหม่ Five Focus ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบอกช่อง 5 (ททบ.5) ในหัวข้อ STEM ศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติการ
จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ออกรายการมองมุมใหม่ Five Focus ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบอกช่อง 5 (ททบ.5)  ในหัวข้อเรื่อง หลักสูตร STEM ศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติการ ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา STEM-RMUTL โดยได้ดำเนินรายการในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ สะเต็มศึกษา แก่นักศึกษาของราชมงคลล้านนา ซึ่งทาง ททบ.5 ได้แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา