โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหารเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหารเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ระดับปริญญาตรี

เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง "หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร" ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด อ.สารภี จ.เชียงใหม่

โดยได้รับคำแนะนำในด้านการปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อตอบโจทย์สมรรถนะวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต จาก คณะผู้บริหารของบริษัท

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : อาจารย์ณัฐธินี ทรายแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา