โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-30 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2016-11-30

หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหารเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง
พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด อ.สารภี จ.เชียงใหม่ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ระดับปริญญาตรีเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง "หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร" ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยได้รับคำแนะนำในด้านการปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อตอบโจทย์สมรรถนะวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต จาก คณะผู้บริหารของบริษั... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการในงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (TREC9)
พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ ห้องประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ ดร.วรจักร เมืองใจ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัย ในงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (TREC9) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 - 1 ธันวาคม 2559งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยร่วมกันแก้ไขปัญหา ดิน น้ำ ป่า เพื่อการพัฒนาพลังงาน สู่วิถีชุมชนอย่างยั่งยืน ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.ขอบคุณภ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33
พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 "บัวระวงเกมส์"โดยนักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด อาทิ เช่น หมากล้อม เทเบิลเทนนิส แบตมินตัน ฟุตชอลชาย ซึ่งในขณะนี้ ทีมวิทยาลัยฯ สามารถคว้าเหรียญ1 แบตมินตันชายเดี่ยว เหรียญทองแดง 12 เทเบิลเทนนิส ชายคู่ เหรียญทองแดง 13 หมากล้อมบุคคลชาย เหรียญทองแดง 14 วิ่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา