โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  ที่ เทศบาลตำบลแม่คือ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่ เทศบาลตำบลแม่คือ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 15 มกราคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 419 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ที่ เทศบาลตำบลแม่คือ

เทศบาลตำบลแม่คือร่วมกับเทศบาลตำบลป่าป้อง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ในงานดังกล่าวมีเกมการละเล่นให้แก่น้องๆ ที่มาร่วมงานได้สนุกสนาน มีของรางวัลแจก และยังมีการแสดงจากน้องๆ บนเวีทีอีกด้วย

การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับองค์กรภายในท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยฯ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : อ.ลีรวัฒน์ สุภารัตน์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา