โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 449 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา

ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี

โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นประธานในพิธี,รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงของวิทยาลัยฯ 

โดยในปีนี้ ทางวิทยาลัยฯ ได้นำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ อาทิเช่น ผลงาน "วิจัยฝุ่น" ของ รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ และผลงาน "เครื่องต้นแบบบำบัดอากาศด้วยจานหมุนไฟฟ้าแรงดันสูงขนาด 10 กิโลโวลต์" และผลงาน "อากาศยานไร้คนขับเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ" ของอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : บุคลากรวิทยาลัยฯ 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา