โลโก้เว็บไซต์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 413 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ที่ ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ TVET HUB LANNA อาคาร C1 สกนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนาดอยสะเก็ด

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาดอยสะเก็ด มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณและสวัสดีปีใหม่แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเป็นผู้รับมอบ และได้เดินทางไปร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ เทศบาลตำบลป่าป้อง และเทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อเป็นการขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และสร้างเครือข่ายที่ดีต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก :  นางสาวสุรีพร  วันควร (ผู้ประสานงานโครงการฯ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา