โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มกราคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 832 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อาจารย์วัชรัตน์ ถมทอง ได้นำนักศึกษากลุ่ม Smart Farm Module และ Food Module ชั้นปีที่ 1 จำนวน 25 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ

ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ของนักศึกษา ทางด้านงานแกะสลัก งานปั้นดินเหนียว งานจักรสาน งานการผลิตกระดาษสา การขยายพันธุ์พืช การเพาะเชื้อเห็ด และการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

นอกจากนี้ นักศึกษายังได้มีโอกาสในการทดลองดำนา ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณรูปภาพจาก : อาจารย์วัชรัตน์ ถมทอง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา