โลโก้เว็บไซต์ ตารางสอบปลายภาค ระดับ ปวช. ภาคการศึกษา 2/2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตารางสอบปลายภาค ระดับ ปวช. ภาคการศึกษา 2/2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 463 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ตารางสอบ ระดับ ปวช. ภาคการศึกษา 2/2559

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 - 2 - 3 ==> ดาวน์โหลดที่นี่

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 2 - 3 ==> ดาวน์โหลดที่นี่

เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 2 - 3 ==> ดาวน์โหลดที่นี่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา