โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม โครงการร่วม บริษัทสยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2560 !! รอบกรณีพิเศษ !! | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม โครงการร่วม บริษัทสยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2560 !! รอบกรณีพิเศษ !!

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 710 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม) ร่วมโครงการ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด ) ประจำปี 2560

!! รอบกรณีพิเศษ !!

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
- วันสอบคัดเลือก / สถานที่ / เอกสารที่ต้องนำมารายงานตัวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา