โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-21 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2017-04-21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม โครงการร่วม บริษัทสยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2560 !! รอบกรณีพิเศษ !!
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม) ร่วมโครงการ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด ) ประจำปี 2560!! รอบกรณีพิเศษ !!- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก- วันสอบคัดเลือก / สถานที่ / เอกสารที่ต้องนำมารายงานต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา