โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กรกฎาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 408 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์กาญจนา ใบวุฒิ , อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล และนายธนากร นาเมืองรักษ์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยเป็นการแข่งขันตัวแทนระดับภาคเหนือ ประเภท ม ปลาย/ปวช. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในปีนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทำการแข่งขันเป็นปีแรก ซึ่งน้องๆ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ที่ดี และได้ฝึกฝนกริยามารยาทดี พูดจาดี ประพฤติตนดี ได้รู้จักและเข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ธนากร  นาเมืองรักษ์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา