โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี และ หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี และ หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 663 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี


และ หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ


ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดประกาศและใบสมัครและใบเสนอชื่อ ==> ที่นี่


ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ วัน เวลา สถานที่ การรับสมัคร


และการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา ==> ที่นี่


สอบถามเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร วิทยาลัยฯ (คุณณยศ) โทร.053 266 516 ต่อ 2001
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา