โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-16 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2017-08-16

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรขยายผลด้านสะเต็มศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน Harris Institute OPEN HOUSE
พุธ 16 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และทีมงาน STEM-RMUTL ร่วมกันจัดกิจกรรมขยายผลด้านสะเต็มศึกษาโดยอาจารย์วิสูตร ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน Harris Institute OPEN HOUSE และได้ร่วมเรียนรู้ >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี และ หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
พุธ 16 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยีและ หัวหน้าสาขาสหวิทยาการประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยฯ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาด้านการจราจร ในงานทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนเวชภัณฑ์ ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
พุธ 16 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อาจารย์อภิชาติ ใสงาม และอาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ ในฐานะครูฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ช่วยปฏิบัติงานจิตอาสา ช่วยงานจราจร ในงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์การแพทย์ ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักศึกษาวิชาทหาร เกิดจิตสำนึก รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม รู้จักความมีจิตสาธารณะ ที่ดี  ข่า... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขันแนวคิดและทักษะทางด้านวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
พุธ 16 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

ระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2560 ณ อาคารที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ล้านนาอาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ , อาจารย์กอปรพร นุกูลคาม และอาจารย์เอกชัย ล่ามคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขันแนวคิดและทักษะทางด้านวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ "สถาปัตยกรรมทำดี"ได้รับสนับสนุนโครงการจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา , กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยามฯ , American Standard โดยในงานดังกล่าวมีการแข่งขั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา