โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. 2561 (เทคนิคอุตสาหกรรม) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. 2561 (เทคนิคอุตสาหกรรม)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 683 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

!!! เลื่อนวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ) ภายใต้โครงการร่วมบริษัทสยามมิชลิน จำกัด และ สตาร์โฮลดิ้ง กรุ๊ป ประจำปีการศึกษา 2561

จากเดิมประกาศผลวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 จึงขอเลื่อนวันประกาศผล เป็น วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. (เทคนิคอุตสาหกรรม)

ภายใต้โครงการร่วมบริษัทสยามมิลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561

 

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่นี่

** สำคัญ ** โปรดอ่าน ขอแก้ไขอาคารสอบจากเดิมอาคาร C2 เปลี่ยนเป็น บริเวณโถง อาคาร C3 ( อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ) ดอยสะเก็ด**

ของวันที่ 24 สิงหาคม 2560

 

**หมายเหตุ : โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่ ให้สอบคัดเลือกวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ มทร.ล้านนา พิษณุโลก**


สอบถามโทร. 053 266 516 ต่อ 2001 หรือ 2012

                 แผนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่)

 

เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา