โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ ในงาน The 2nd International Convention on Vocational Student's Innovation Project | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ ในงาน The 2nd International Convention on Vocational Student's Innovation Project

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ บ่อแสนวิลล่า แอนด์สปา จังหวัดพังงา

บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ 5 แห่ง และเครือข่ายสถาบันศึกษาระดับนานาชาติจาก 8 ประเทศ ในงาน The 2nd International Convention on Vocational Student's Innovation Project

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร  อาสนวิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา