โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงาน ที่ บริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด สาขาลำพูน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงาน ที่ บริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด สาขาลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1373 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. – 13.00 น. ที่ บริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด สาขาลำพูน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ , อาจารย์ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ ,
อาจารย์พลกฤษณ์ ทุนคำ และอาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน บริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด สาขาลำพูน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีชื่อดังสัญชาติเดนมาร์ก

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการและนวัตกรรมผนวกกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการผลิตเครื่องประดับอัญมณี โดยนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจากสถานประกอบการจริง และเพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มความรู้จากนอกห้องเรียน

ทั้งนี้ มีผู้บริหารฯ และวิทยากรจากบริษัทฯ ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยาย และพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา