โลโก้เว็บไซต์ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  ( FINAL )  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ( FINAL )

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1098 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 

- ระดับ ปวช.        ระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2560
- ระดับปริญญาตรี  ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560

 

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์        ==> ดาวน์โหลด

เตรียมบริหารธุรกิจ             ==> ดาวน์โหลด

เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ==> ดาวน์โหลด

ป.ตรี การผลิตนวัตกรรมอาหาร / วิศวกรรมกระบวนการอาหาร  ==> ดาวน์โหลด

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา