โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต  นศ.กศน. จังหวัดตาก | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต นศ.กศน. จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมฉัตรชัยคันทรีฮิลล์ รีสอร์ท ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร ได้ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาจัดโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต" โดยมีน้องๆ นักเรียนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 180 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มให้น้องๆ นำเสนอผลงานที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นด้วยแนวทางของ STEM ซึ่งเป็นกิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับฟัง และตัดสินผลงานเพื่อรับรางวัล

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา