โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และโรงพยาบาลดอยสะเก็ดในโอกาสเข้าให้คำแนะนำการใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาพยาบาล | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และโรงพยาบาลดอยสะเก็ดในโอกาสเข้าให้คำแนะนำการใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาพยาบาล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กันยายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์สมภพ พัดจาด , อาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม และอาจารย์หอพักนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับพนักงานฯ จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ในโอกาสเข้าให้คำแนะนำการใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

ซึ่งได้ข้อสรุปว่า หากนักศึกษามีบัตรทองกับโรงพยาบาลตามที่อยู่ทะเบียนบ้านซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่นอกเขตอำเภอดอยสะเก็ด และมีความประสงค์ใช้บริการสถานพยาบาลที่ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ก็ให้นักศึกษาแจ้งย้ายสถานพยาบาลปลายทางได้ไม่เกิน 4 ครั้ง / ปี เฉพาะกรณีอุบัติเหตุ / ฉุกเฉินและเจ็บป่วยทั่วไป

หมายเหตุ : กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถ จะต้องใช้สิทธิของ พรบ.รถ ก่อน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ==> ดาวน์โหลด

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา