โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งในโครงการ สืบฮีต สานฮอย ลอยกระทงเดือนยี่ ประจำปีการศึกษา 2560  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งในโครงการ สืบฮีต สานฮอย ลอยกระทงเดือนยี่ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1974 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ ลานเอนกประสงค์ อาคาร C2 และบริเวณอ่างเก็บน้ำหน้าอาคารสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เวลา 13.00 - 19.00 น.

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง ในโครงการ "สืบฮีต สายฮอย ลอยกระทงเดือนยี่ "ประจำปีการศึกษา 2560 

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี โดยในกิจกรรมช่วงเช้ามีการประกวดแข่งขันการทำลาบหมู และประกวดการตกแต่งกระทงของแต่ละสาขา 

และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ยังมีถนนคนเดินยี่เป็งซึ่งเป็นการขายสินค้าอาหารพื้นเมือง และมีการประกวดเทพบุตรและนางนพมาศ ประจำปี 2560 อีกด้วย ทั้งนี้ได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยของนักศึกษา ผ่านการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้อย่างเหมาะสม

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายธนากร นาเมืองรักษ์ / อ.ณัฐธินี  ทรายแก้ว / อ.โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ / นายญาณวัฒน์ สายบุญ นศ.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา