โลโก้เว็บไซต์ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2560 [FINAL] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2560 [FINAL] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 878 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2560

[FINAL]

- ระดับ ปวช. วันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
- ระดับ ป.ตรี วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

1. เตรียมบริหารธุรกิจ ==> Download คลิ๊กที่นี่

 

2. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ==> Download คลิ๊กที่นี่

 

3. เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ==> Download คลิ๊กที่นี่

 

4. ป.ตรี วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ==> Download คลิ๊กที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา