โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 มีนาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 659 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

**ประกาศนี้เฉพาะโรงเรียนเครือข่าย**

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2561

- ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม โครงการร่วมสตาร์โฮลดิ้งกรุ๊ป ( เอกสารแนบหมายเลข 1 )

- ปวส.ช่างกลเกษตร โครงการร่วมบริษัทอนัตตากรีน จำกัดและเบญญาแทรกเตอร์ จำกัด ( เอกสารแนบหมายเลข 2 )

- รายชื่อโรงเรียนเครือข่าย ( เอกสารแนบหมายเลข 3 )

** ทั้งนี้ สถานศึกษาเครือข่าย เป็นผู้รวบรวมรายชื่อนักเรียน และส่งมายังวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561**

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา