โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 896 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด , สถาบันคีนันแห่งเอเชีย , สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ , สถานประกอบการและสถานศึกษาในเครือข่าย

ในวันดังกล่าวได้ทำกิจกรรมถอดบทเรียนจากโครงการโรงเรียนในโรงงานให้กับคณะครูโรงเรียนเครือข่ายตัวป้อน ให้มีความเข้าใจในส่วนของกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำคู่มือ STEM For TVET for Industrial Training Handbook โดยได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (BAE) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับและมีวิทยากรแนะนำให้ความรู้และนำคณะครูเยี่ยมชมภายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ

ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณ บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มา ณ โอกาสนี้


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายธรณินทร์ มโนวรรณ์ ผู้ประสานงานโครงการฯคำค้น : STEM For TVET

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา