โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโสเนื่องในโอกาสเทศวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโสเนื่องในโอกาสเทศวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 เมษายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 626 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ ลานฝึกทักษะเทคนิคพื้นฐาน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

กลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสเนื่องในโอกาสวันเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยประจำปี พ.ศ.2561 โดย อาจารย์เอนก สมเคราะห์ เป็นตัวแทนอาจารย์อาวุโส กล่าวอวยพรแก่คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเพื่อความเป็นศิริมงคล และมีกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นกาแฟ บริเวณโดยรอบฯ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา