โลโก้เว็บไซต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 670 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบุษกร อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์ประชุมธรมมศาสตร์รังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็น นวัตกรแก่เด็ก และเยาวชนไทย ระหว่าง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 10 แห่ง ภายใต้นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ วิทย์สร้างคน ” ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษา โรงเรียน 14 แห่ง ในภาคเหนือจากทั้งหมดโรงเรียน 150 แห่ง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบุษกร อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

และยังได้เข้าร่วมงาน Makers Nation ( KIDBRIGHT ) ศูนย์ประชุมธรมมศาสตร์รังสิต จัดโดย สวทช. ซึ่งเป็นผลมาจากการลงนามความมร่วมมือ โครงการประลองต้นแบบทางวิศวกรรม FAB LAB เป็นการจัดแข่งขันหุ่นยนต์เล็ก ในประเภทต่างๆ โดยมีโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 

โดยมี ผศ.ดร สุงบงกช โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านงานวิจัย กิจการนักศึกษา และอาจารย์บวรศักดิ์ สมเคราะห์ เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาจาก : นายรัชพงษ์ หอชัยรัตน์
ขอบคุณภาพจาก : ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา / อ.บวรศักดิ์ สมเคราะห์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา