โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 693 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม C3-305 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร กวาวสิบสาม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับคุณครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนและฟังบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอาชีวะศึกษา เพื่อให้นักเรียนสำรวจความต้องการในด้านการศึกษาของตนเอง และยังได้รับประสบการณ์จริงในสาขาที่ตนเองสนใจ และชื่นชอบ

โดยนักเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ธรายุทธ กิตติวรารัตน์ ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์เมคคาทรอนิกส์ เช่น ระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติ , การเขียนโปรแกรม PLC , การควบคุมระบบลม และระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เป็นต้น

โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรบรรยายและแนะนำถึงข้อมูลหลักสูตร ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มความสนใจในสาขาวิชาที่นักเรียนวางแผนเลือกศึกษาต่อในระดับอาชีวะศึกษา ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายธนากร  นาเมืองรักษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา