โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 563 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกรฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 โดย อาจารย์ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษา โดยคณาจารย์ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยฯ ระดับปวช. และระดับปริญญาตรี อย่างพร้อมเพรียง

การจัดพิธีไหว้ครู เป็นการแสดงออกถึงความเคารพครูบาอาจารย์ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ Credit จาก : เพจทวงรูป CISAT / สโมสรนักศึกษา วทส.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา