โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล 86 พรรษามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล 86 พรรษามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 456 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ โถงอาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร  กวาวสิบสาม ผู้ช่วยอำนวยการด้านกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีฯ วางพานพุ่มและกล่าวสดุดีเนื่องในวโรกาสมหามงคล 86 พรรษามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561

โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมถวายพระพรฯ และร่วมลงนามถวายพระพรฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 

สำหรับการจัดพิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้เพื่อให้ ผู้บริหารฯ คณาจารย์ , เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้เทิดพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นส. ธนัชญา สันดอนทอง / นส. กรรวีร์ รวมสุข  นศ.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 3ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา