โลโก้เว็บไซต์ ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 ร่วมกับวิทยาลัยฯ จัดโครงการกิจกรรม “ MYMO Go School ”  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 ร่วมกับวิทยาลัยฯ จัดโครงการกิจกรรม “ MYMO Go School ”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กันยายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 676 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. - 19.30 น. ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 ร่วมกับวิทยาลัยฯ ในการจัดโครงการกิจกรรม “ MYMO Go School ”

อาจารย์สมภพ พัดจาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานบริหาร กล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้จัดการออมสิน เขตเชียงใหม่ 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของนักศึกษาในเรื่องของการออมเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินในยุค Thailand 4.0 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดตามนโยบายจากรัฐบาล 

โดยในโครงการมีกิจกรรมประกวดร้านค้าจำลองจากนักศึกษา จำนวน 8 ร้าน และให้มีการซื้อขายสินค้า โดยจะซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน Mymo โดยไม่ใช้เงินสด ซึ่งสินค้าทุกอย่างที่วางขายจะมีราคาแค่ 1 บาท เท่านั้น 

ภายในงานยังมีการแสดงของชมรมนาฏศิลป์ และ MINI Concert จากชมรมดนตรี พร้อมแจกของรางวัลมากมาย โดยได้รับความสนใจจากน้องๆ วิทยาลัยฯ เป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ธนากร นาเมืองรักษ์ / เพจ ทวงรูป CISAT

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา