โลโก้เว็บไซต์ บริการจองห้อง Study Room & Mini Theater ออนไลน์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บริการจองห้อง Study Room & Mini Theater ออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 964 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บริการจองห้องออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://booking.rmutl.ac.th

เงื่อนไขการจองห้อง Study Room & Mini Theater 

1. ผู้ใช้จะต้องสมัครสมาชิกก่อนทำรายการจองทุกคน

2. ผู้ใช้ทำการจองห้องจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป จองได้ ครั้งละ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง/ครั้ง/1วัน

3. ผู้ร่วมใช้ห้องจะต้องทำการยืนยันการจองครบทุกคน สถานการณ์จองถึงจะอนุมัติ

4. การจองห้องได้ วัน ต่อ วัน เท่านั้น ไม่สามารถจองข้ามวันได้

สามารถทำรายการจองออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ หากมีปัญหาในการจองห้อง โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 053-921444#1626,1332ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา