โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานนนอกห้องเรียนการพัฒนาระบบการเพาะเมล็ดผักปลอดสารพิษโดยใช้ระบบหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ ณ บริษัท ไฮโดรเฟรช จำกัด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานนนอกห้องเรียนการพัฒนาระบบการเพาะเมล็ดผักปลอดสารพิษโดยใช้ระบบหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ ณ บริษัท ไฮโดรเฟรช จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 338 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ บริษัท ไฮโดรเฟรช จำกัด อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ และอาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ เป็นผู้ควบคุมและดูแลนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปี 3 เพื่อเข้าเยี่ยมชมและรับโจทย์ในการพัฒนาระบบการเพาะเมล็ดผักปลอดสารพิษ ในแผงเตรียมปลูก โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติในการจับวางแทนมือคน

โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการให้ความรู้และพาเยี่ยมชมระบบการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ จากเจ้าของกิจการบริษัท ไฮโดรเฟรช จำกัดทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการเพาะปลูกเมล็ด ซึ่งติดเชื้อจากมือคนจับ และลดการสูญเสียจากการเพาะเมล็ด ผักปลอดสารพิษ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา