โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมสะเต็ม RMUTL และ สวทช. ในโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเสริมทักษะของโรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมสะเต็ม RMUTL และ สวทช. ในโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเสริมทักษะของโรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 - 27 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่

บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมสะเต็ม RMUTL ภายใต้ความร่วมมือกับ สวทช. ภาคเหนือ ในโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเสริมทักษะของโรงเรียนฯ (การใช้ STEM สร้างสรรค์ผลงานเชิงนวัตกรรม)

โดยน้องๆ นักเรียนได้แบ่งกลุ่มและรับโจทย์เพื่อร่วมกันประดิษฐ์ผลงานจากการใช้ STEM เชิงนวัตกรรม ภายใต้กิจกรรม อาทิเช่น  Smart Tower , กินได้ ใช้ได้ ขายได้ และ หมาเหงา ซึ่งน้องๆ ได้รับความรู้จากวิทยากรในการบรรยายและแนะนำการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้ ทำให้น้องๆ เกิดความสนุกสนาน ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่า "กลไกในการเรียนการสอนในยุคนี้ ควรต้องรีบเปลี่ยนแปลงมาเป้นการสอนแบบ Active Learning ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองผู้เรียนให้ตรงจุด"

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร อาสนวิจิตร

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา