โลโก้เว็บไซต์ ตารางสอบปลายภาค FiNAL ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตารางสอบปลายภาค FiNAL ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 ตุลาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1749 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ตารางสอบปลายภาค FiNAL ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561

{ กด Download ที่ชื่อห้องของตนเองได้เลยนะครับ }

ระดับ ปวช.

- เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1                                     เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1             

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2                                      - เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2          

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3                                     เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 
 

- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1A                                        - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1B                                        - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 เครื่องกล - โยธา

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1C [ Gifted ]

- ปวช.เมคคาทรอนิกส์ [ร่วม วท.สันกำแพง]


- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 Drone - F1 - SMF

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 Mechatronic

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 Food - TVET
 

ระดับ ปริญญาตรี

- วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร / วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

- วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา