โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันโครงการประกวดการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (สายอาชีวะ) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันโครงการประกวดการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (สายอาชีวะ)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 พฤศจิกายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 382 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 ณ Siam Square กรุงเทพฯ

อาจารย์พลกฤษณ์  ทุนคำ และ อาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ และเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (สายอาชีวะ) ตอน "การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาชุมชน"

โดยสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันระดับชาติ สายอาชีวะศึกษา มาครองได้เป็นผลสำเร็จ ในชื่อผลงาน "เครื่องแจ้งเตือนไฟป่าผ่านระบบโครงข่าย LoRaWan" โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ นายพลวัต สุภารัตน์ และ นายภูษิต อัมพรสว่าง นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 โมดูลเมคคาทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา