โลโก้เว็บไซต์ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม [FAB LAB] จัดอบรมเรื่องพื้นฐานการใช้บอร์ด KidBright แก่นศ.หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม [FAB LAB] จัดอบรมเรื่องพื้นฐานการใช้บอร์ด KidBright แก่นศ.หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C2-206

โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) หรือ FAB LAB ได้จัดอบรม เรื่อง "อบรมพื้นฐานการใช้บอร์ด KidBright" โดยวิทยากรในโครงการ คุณวทัญญู ชัยยะ บรรยายให้ความรู้แก่ อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร สำหรับนำไปประยุกต์ในงานวิจัยและโครงงานทางวิศวกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ณัฐธินี ทรายแก้ว

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา