โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมทดสอบใช้โปรแกรมแปลภาษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมทดสอบใช้โปรแกรมแปลภาษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มกราคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 79 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป

เชิญมาร่วมกันทดสอบใช้โปรแกรม "แปลภาษา" ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ดร.ประเสริฐ ลือโขง อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ

 ---- ทดลองใช้โปรแกรมแปลภาษา คลิ๊กที่นี่ -----

หากพบปัญหาร่วมกันรายงานได้ โดยการกดปุ่มสีแดง "รายงาน" เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา