โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยฯ จัดโครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง Cisat Volunteer โรงเรียนบ้านป่าแป๋วิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยฯ จัดโครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง Cisat Volunteer โรงเรียนบ้านป่าแป๋วิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มกราคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 486 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าแป๋วิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

"ชมรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวม" ในสังกัดสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมโครงการ ปันน้ำใจเพื่อน้อง
"Cisat Volunteer" โดยเป็นการมอบอุปกรณ์กีฬา และร่วมกิจกรรมโดยพี่ๆ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยกันทาสีรั้วโรงเรียน ทาสีเส้นสนามแบตมินตัน และคณาจารย์พร้อมนักศึกษา ที่ร่วมเดินทางได้มอบชุดกีฬา อาหาร และมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแป๋วิทยา โดยมี อาจารย์ศิรินภา ใจเมือง , อาจารย์อลงกต สุคำวัง , อาจารย์ทิพยภาวรรณ ตันอ้วน , นายธนากร นาเมืองรักษ์ และนางสาววรรณิพา มหาไม้ ที่ปรึกษาชมรม ร่วมปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกับนักศึกษาในครั้งนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ธนากร นาเมืองรักษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา