โลโก้เว็บไซต์ เด็กเตรียมสถาปัตย์ คว้ารางวัล Popular Vote สายอาชีพในการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest ปีที่ 3  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เด็กเตรียมสถาปัตย์ คว้ารางวัล Popular Vote สายอาชีพในการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest ปีที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มกราคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 331 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2562 ณ สตรีท รัชดา กรุงเทพมหานคร

อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ , อาจารย์กอปรพร นุกูลคาม , อาจารย์บวรศักดิ์ สมเคราะห์ และ อาจารย์พิเชษฐ์ โค้วตระกูล อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

นำนักศึกษา หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวสุพิชญา ขันวิชัย , นายพันธกานต์ นันทิยา , นส. นัฐนันทน์ บัณฑิต และ นส. วณิชญา ธรรมปัญญา เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest โดยเป็นการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางด้านนวัตกรรม ซึ่งนักศึกษาได้นำผลงานชื่อ "ถังขยะแลกเงิน" และ "จักรยานดูดใบไม้" ส่งเข้าประกวด 

โดยผลงานชื่อ "ถังขยะแลกเงิน" สามารถคว้า รางวัล Popular Vote สายอาชีวะศึกษาพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท มาครองได้เป็นผลสำเร็จ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.กอปรพร  นุกูลคามออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา