โลโก้เว็บไซต์ ดร.จรรยวรรธน์ วุฒิจำนงค์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAFB 2019 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ดร.จรรยวรรธน์ วุฒิจำนงค์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAFB 2019 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มกราคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ Shaw Foundation Alumni House , National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์

ดร.จรรยวรรธน์ วุฒิจำนงค์ และ ดร.สุรีวรรณ ราชสม อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมนำเสนองานผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2019 2nd International conference on Agriculture, Food and Biotechnology"(ICAFB 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ณ National University of Singapore Show Foundation Alumni House สาธารณรัฐสิงคโปร์

โดยผลงานของ ดร.จรรยวรรธน์ วุฒิจำนงค์ ในชื่อเรื่อง Total dietary fiber in coconut powder cookies and their antioxidant activity : A healthy snack potentiality สามารถคว้ารางวัล การนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ภาคบรรยาย ในการประชุมครั้งนี้

นอกจากนี้ ดร.สุรีวรรณ ราชสม ยังได้ส่งผลงานในชื่อเรื่อง The Study of Drying Condition for Local Dried Fermented Soy Bean (Thua Nao) เข้าร่วมในประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความชื่นชมมา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ศศิรดี  พานชาตรี ประสานงานด้านวิจัย วทส.
อ้างอิง : http://www.icafb.org/


คลังรูปภาพ : ICAFB 2019 Best Present Dr.JAM


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา