โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ! เลื่อนการเรียนปรับพื้นฐาน ระดับ ปวส. (เทคนิคอุตสาหกรรม) โครงการร่วมบริษัทสยามมิชลิน ประจำปี 2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศ ! เลื่อนการเรียนปรับพื้นฐาน ระดับ ปวส. (เทคนิคอุตสาหกรรม) โครงการร่วมบริษัทสยามมิชลิน ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 471 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งนักศึกษาใหม่ รหัส 62 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทคนิคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการร่วมบริษัทสยามมิชลิน ประจำปี 2562 

เรื่อง เลื่อนการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทคนิคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการร่วมบริษัทสยามมิชลิน ประจำปี 2562 จากเดิม ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 เลื่อนเป็น 18 มีนาคม - 11 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

โดยมีรายชื่อนักศึกษา และกำหนดการต่างๆ ดังแนบ

โหลดแบบ PDF ==> คลิ๊กที่นี่ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา