โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์นำนักศึกษาฝึกการวาดทัศนียภาพ ณ วัดต้นเกว๋น อ.หางดง จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์นำนักศึกษาฝึกการวาดทัศนียภาพ ณ วัดต้นเกว๋น อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 387 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดต้นเกว๋น อ.หางดง จ.เชียงใหม่

อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ , อาจารย์เอกชัย ล่ามคำ , อาจารย์ธัชพล เปียทิพย์ และอาจารย์พรพิมล ช่วงชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเตรียมสถาปัตย์ชั้นปีที่ 1 เดินทางไปฝึกการวาดภาพ โดยใช้เทคนิคแบบทัศนียภาพจุดเดียว ณ วัดต้นเกว๋น อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งอาจารย์ได้ใช้เวลาในการสอนและแนะนำการวาดภาพแบบเหมือนจริง แสดงระยะใกล้ไกล แบบสามมิติ อาทิ วัดวาอาราม ถนนและต้นไม้ที่อยู่ใกล้จะมีขนาดเท่าจริง แต่ไกลออกไปจะมีขนาดเล็กลง ตามลำดับ จนไปรวมกันที่เส้นขอบฟ้า วิธีนี้ช่วยให้วาดภาพทิวทัศน์ ให้ดูเหมือนจริงมาก และนำไปใช้วาดภาพแสดงภาพงานออกแบบตกแต่งทั้งภายในและภายนอก 

ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาภาพร่างทางสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing and Painting) โดยมีอาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์และอาจารย์เอกชัย ล่ามคำเป็นผู้สอน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : Prearchcisatออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา